Mail ons

Visie en missie

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Visie en missie

Visie
De Prinsenhof is een christelijke school die open staat voor alle leerlingen. Iedereen is welkom. Met de Bijbel als inspiratiebron, willen wij elkaar stimuleren tot verantwoordelijkheid voor de aarde en de samenleving. Daarom vertellen we de leerlingen verhalen uit de Bijbel.

We staan open voor vragen van kinderen en volwassenen. Op God vertrouwen betekent ook goed om ons heen kijken, want de wereld is vaak niet zoals God haar bedoeld heeft. We blijven zoeken, vragen stellen, proberen te begrijpen en inzicht te verwerven.

Op onze school zijn belangrijke sleutelwoorden ‘openheid’ en ‘respect’. Dit bereiken we door veel aandacht te hebben voor de sfeer en de omgang met elkaar. We hopen dat ook uit te stralen. Zo willen we de leerlingen God laten zien als ons vermogen om te groeien, kennis te verwerven en mens onder mensen te zijn. We doen dit in een gemeenschap die elkaar draagt, bemoedigt en corrigeert, op weg naar een toekomst van liefde, vrede en gerechtigheid.

Missie
Met het onderwijs binnen De Prinsenhof geven wij een gepast antwoord op verschillende onderwijskundige hulpvragen en/of verschillende ondersteuningsbehoeften van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar.

Passend onderwijs
Wij bieden een passende onderwijsomgeving voor de leerlingen die stimulerend, uitdagend en veilig is. Deze onderwijsomgeving draagt bij aan:
• de ontwikkeling van een positief en reëel zelfbeeld
• de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen in brede zin
• zo optimaal mogelijke leerprestaties, zelfredzaamheid en sociale competenties.

De pedagogische identiteit
• In ons onderwijs houden wij rekening met emotionele basisbehoeften van kinderen, zoals behoefte aan relaties met anderen, competentie en autonomie.
• Onze houding is: het kind accepteren zoals het is, waarbij sterke kanten (intrinsieke motivatie, positief zelfbeeld, zelfvertrouwen) worden versterkt en zwakke kanten bijgestuurd.
• Door gestructureerd bezig te zijn op school voelt het kind zich letterlijk en figuurlijk veilig en ondervindt het warmte. Voor de groei van het kind is deze structuur onmisbaar.
• Het kind wordt respect bijgebracht voor zichzelf en voor elkaar; het wordt voorbereid op het volwaardig lid zijn van de maatschappij. De basisvoorwaarde hiervoor is een goede samenwerking met ouders.

De onderwijskundige identiteit
• Het onderwijs op maat doet recht aan de individuele (leer-)behoefte van het kind. Bovendien kan het onderwijs omgaan met verschillen en inspelen op de veelzijdige ontwikkeling en individuele ontplooiing.
• De actieve rol van het kind in het leerproces wordt gestimuleerd.
• Het kind kan optimaal presteren en zich ontwikkelen door rekening te houden met zijn specifieke mogelijkheden en leerbehoeften.
• Er wordt gestreefd naar het bereiken van de eindtermen van de kerndoelen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een orthodidactische aanpak en een veelvoud van hulpmiddelen.

Meerwaarde van het speciaal basisonderwijs
• Bundeling van expertise, doelmatig gebruik van het orthopedagogisch klimaat en orthodidactische hulpmiddelen;
• Een multidisciplinaire aanpak in kleine groepen, met een breed hulpverleningsaanbod en veel differentiatiemogelijkheden.

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan