Mail ons

Resultaten onderwijs

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Resultaten onderwijs

Ouders en verzorgers
De resultaten van ons onderwijs worden tijdens de schoolperiode beoordeeld door de ouders en verzorgers van de leerlingen. Zij krijgen steeds na twee jaar een schriftelijke oudertevredenheidspeiling voorgelegd. Deze peiling wordt door een onafhankelijke organisatie verwerkt. Op deze manier wordt in kaart gebracht hoe de ouders en verzorgers de resultaten van het onderwijs waarderen.

Download > Oudertevredenheidspeiling De Prinsenhof maart 2017
Download > Oudertevredenheidspeiling De Prinsenhof mei 2012
Download > Bestuursrapportage oudertevredenheidspeiling CSO

De schoolinspectie
De schoolinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. De resultaten van het laatste onderzoek zijn op het internet te vinden. U kunt hiervoor terecht op www.onderwijsinspectie.nl. Als u op deze website onder het kopje zoek scholen ‘De Prinsenhof’ in ‘Apeldoorn’ invoert, krijgt u toegang tot het laatste inspectierapport van onze school. Hieronder vindt u de meest recente rapportages.

Download > Kwaliteitsonderzoek De Prinsenhof november 2010
Download > Verificatie-onderzoek De Prinsenhof maart 2013

Vervolgonderwijs
Welke vorm van voortgezet onderwijs biedt uw kind de beste kansen verder te groeien? Hiervoor onderzoeken we de kinderen in de eindgroepen didactisch en psychologisch op hun mogelijkheden. In januari brengen de groepsleerkrachten advies uit aan de ouders of verzorgers. Samen met u zoeken we een geschikte school voor uw kind.

Voor een deel van de kinderen is de stap naar regulier vervolgonderwijs te groot. Zij stromen door naar het praktijkonderwijs (PRO) of naar speciaal voortgezet onderwijs op vmbo-niveau. Een andere optie is wel naar het regulier voortgezet onderwijs (vmbo), maar met leerwegondersteuning (lwoo). Een groot deel van de kinderen kan kiezen voor het regulier voortgezet onderwijs. Zij stromen uit naar het vmbo.

Excellente school
Sinds januari 2015 heeft de Prinsenhof het predicaat ‘Excellente school’. Daar zijn we trots op! In heel Nederland zijn er namelijk maar 106 Excellente scholen.

Excellente scholen vallen op omdat zij het erg goed doen op meerdere vlakken. Alle scholen die het predicaat hebben ontvangen, zijn dan ook ingedeeld op basis van verschillende thema's waarop zij excelleren:
  • Op de Prinsenhof heerst een veilig, positief en ambitieus schoolklimaat
  • De leraren op De Prinsenhof zijn goed opgeleid en zetten hun kennis en kunde in om uitstekende resultaten te behalen.

Dat we het predicaat hebben, betekent overigens niet dat we vanaf nu achterover leunen. We blijven continu in beweging en we blijven ons ontwikkelen. 
 
 
 
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan