Mail ons

Onze school

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Onze school

De Prinsenhof is een christelijke school voor speciaal basisonderwijs (SBO) en maakt deel uit van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Door intensieve samenwerking zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen onderwijs krijgen in hun eigen buurt. Sluit het onderwijs toch onvoldoende aan bij de mogelijkheden van het kind? Dan zoeken we een alternatief. Bijvoorbeeld op De Prinsenhof. Wij werken met kleine groepen en hebben specialisten in dienst, zodat we verdergaande hulp kunnen bieden.

Overzichtelijk en veilig
De Prinsenhof is een wat grotere school en kan daardoor verdergaand maatwerk bieden voor alle leerlingen. De organisatie van het onderwijs is verdeeld in een onder- en bovenbouw. Dit zijn twee aparte kleinere eenheden. De school is daardoor voor de leerlingen overzichtelijk en veilig.

Hoofdfuncties van De Prinsenhof
1. Onderwijs voor kinderen met een Toelaatbaarheidsverklaring voor het SBO.
2. Contacten onderhouden met instellingen voor jeugdhulpverlening en jeugdgezondheidszorg, en met scholen voor primair (speciaal) en voortgezet (speciaal) onderwijs.

Aanmelden
Als u plaatsing op een school voor sbo overweegt, moet u de leerling (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmelden bij het Apeldoornse Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Het MDO vraagt een dossier op, beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna kan de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring beslissen of een kind een plek op het SBO nodig heeft. Na afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met de administratie van De Prinsenhof.
 

 

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan