Mail ons

Ons team

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Ons team

De directie
• Mevr. A. Beltman, directeur

De directeur van De Prinsenhof is eindverantwoordelijk voor alle schooltaken. Wat de schooltaken betreft, houdt zij zich vooral bezig met personeel en organisatie, en met financiën en huisvesting.

Managementteam
Het managementteam bestaat uit de directeur, unitleider en 2 intern begeleiders.
De unitleider is voornamelijk verantwoordelijk voor het personeel en de organisatie.
De intern begeleiders zijn voornamelijk verantwoordelijk voor het onderwijs en voor de leerlingbegeleiding.

Unitleiding en interne begeleiding
• mw. L. Botden, unitleider
• mw. A. Boon, intern begeleider onderbouw
• mw. T.C. Berends intern begeleider bovenbouw

Onderwijzend personeel
De lessen worden gegeven door de leerkrachten. Zij zijn voor de ouders het eerste aanspreekpunt bij vragen over het onderwijs. Verder heeft iedere bouw een unitleider en een intern begeleider. De unitleider is de leidinggevende, de verantwoordelijke voor de dagelijkse gang van zaken. De intern begeleider ondersteunt en adviseert de leerkracht bij onderwijstaken.

Onderwijsondersteunend personeel
Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een brede groep mensen die het onderwijs op allerlei manieren ondersteunen en mogelijk maken. Van conciërges tot schoolpsychologen, van onderwijsassistenten tot logopedisten.

Voor de bezetting van de groepen, de vakleerkrachten en het onderwijsondersteunend personeel verwijzen wij naar de schoolgids.

De Prinsenhof maakt deel uit van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn. De Stichting CSO bestuurt drie scholen voor christelijk speciaal onderwijs in Apeldoorn. Dit zijn:
1. De Prinsenhof: speciaal basisonderwijs (4 tot 13 jaar)
2. De Zonnehoek: speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, cluster 3 (4 tot 20 jaar)
3. De Boog: praktijkonderwijs (12 tot 18 jaar)

De drie scholen worden bestuurd door de raad van bestuur. De raad van toezicht en de schoolinspectie houden toezicht op de raad van bestuur.

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan