Mail ons

Medezeggenschapsraad

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit drie ouders en drie medewerkers van de school. De directieleden vergaderen namens het bestuur met de MR. Door de MR worden ouders en personeelsleden betrokken bij de ontwikkelingen op de school. Zij kunnen invloed uitoefenen op besluiten van het bestuur of de directie van de school. MR-leden hebben drie jaar zitting in de raad en kunnen eenmaal worden herkozen.

Medezeggenschap op bovenschools niveau is geregeld in de vorm van een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) en een GMR-platform. Deze raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de ouders en personeelsleden van de drie scholen van de Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Apeldoorn.

Samenstelling
De MR bestaat uit de volgende personen:

Oudergeleding
• mw. M. Baauw
• mw. D. Drenth

Personeelsgeleding
• mw. M.M. van Weezel
• mw. E. Wesselink
• mw. E.J. van den Heuvel

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan