Mail ons

Contact met u

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Contact met u

Wij houden u tijdens het schooljaar op de hoogte van wat er speelt binnen de school en van de ontwikkelingen van uw kind. Dit doen we op verschillende manieren.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de toelating op de school voert een intern begeleider een intakegesprek met u.

Groepsleerkracht en informatieavond
De groepsleerkracht is uw eerste contactpersoon op De Prinsenhof.  Vlak na de start van het schooljaar vindt de informatieavond plaats. De leerkracht vertelt u over het jaarprogramma, de activiteiten en andere praktische zaken. Ook maakt u kennis met de andere ouders uit de groep van uw kind. Een groep heeft een aantal weken nodig om zich te vormen. De eerste vier weken noemen wij De Gouden Weken. In de Gouden Weken zetten we hoog in door allerlei activiteiten te ondernemen om een fijne sfeer in de groep te creëren. In De Gouden Weken krijgt u de gelegenheid om na schooltijd een kwartier met de leerkracht te spreken over wat u belangrijk vindt om door te geven over uw kind.

Ouderavond voor nieuwe ouders
Alle nieuwe ouders krijgen een uitnodiging voor een ouderavond. Het thema is: Het speciaal onderwijs en de ‘speciale’ kinderen. Hoe voelt de overstap van de basisschool naar speciaal onderwijs. Hoe gaan andere ouders daar mee om? Wat kunt u van De Prinsenhof verwachten?

Huisbezoek
Minstens eenmaal per jaar komt de groepsleerkracht op huisbezoek. Direct na schooltijd of 's avonds. U leert elkaar beter kennen en u kunt specifieke zaken over uw kind aangeven. De groepsleerkracht leert de leefomgeving van het kind kennen.

Winter- en zomerrapport
Omstreeks eind januari en aan het eind van het schooljaar bespreken we de vorderingen van uw kind met u. In het rapport – een winterrapport en een zomerrapport - leest u wat uw kind al kan. In het rapport staat ook een deel wat speciaal voor uw kind is geschreven. Het kind is de norm en wordt vergeleken met zichzelf. Natuurlijk kunt u ook lezen welke punten aandacht verdienen en welke werkpunten er zijn. U krijgt uitleg over (CITO) toetsscores.

Nieuwsbrief
Ongeveer eens in de twee weken, meestal op vrijdag, ontvangt u een nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten op school.

Gezamenlijke vieringen
Ieder jaar worden er gezamenlijke vieringen en activiteiten georganiseerd. Zoals een gezamenlijke kerstviering, de inloopavond en de gezinsactiviteit. U ontvangt hiervoor een uitnodiging.

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan