Mail ons

Contact met u

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Contact met u

Wij houden u tijdens het schooljaar op de hoogte van wat er speelt binnen de school en van de ontwikkelingen van uw kind. Dit doen we op verschillende manieren.

Intakegesprek
Voorafgaand aan de toelating op de school voert een intern begeleider een intakegesprek met u.

Groepsleerkracht en informatieavond
De groepsleerkracht is uw eerste contactpersoon op De Prinsenhof. In het begin van het schooljaar krijgt u een uitnodiging voor de informatieavond. De leerkracht vertelt u over het jaarprogramma, de activiteiten en andere praktische zaken. Ook maakt u kennis met de andere ouders van uw groep. Om het bij elkaar spelen te stimuleren, krijgt u ook een groepslijst met adressen en telefoonnummers van medeleerlingen.

Ouderavond voor nieuwe ouders
Alle nieuwe ouders krijgen een uitnodiging voor een ouderavond. Het thema is: Het speciaal onderwijs en de ‘speciale’ kinderen. Hoe voelt de overstap van de basisschool naar speciaal onderwijs. Hoe gaan andere ouders daar mee om? Wat kunt u van De Prinsenhof verwachten?

Huisbezoek
Minstens eenmaal per jaar komt de groepsleerkracht op huisbezoek. Direct na schooltijd of 's avonds. U leert elkaar beter kennen en u kunt specifieke zaken over uw kind aangeven. De groepsleerkracht leert de leefomgeving van het kind kennen.

Winter- en zomerrapport
Omstreeks eind januari en aan het eind van het schooljaar bespreken we de vorderingen van uw kind met u. In het rapport – een winterrapport en een zomerrapport - leest u wat uw kind al kan. In het rapport staat ook een deel wat speciaal voor uw kind is geschreven. Het kind is de norm en wordt vergeleken met zichzelf. Natuurlijk kunt u ook lezen welke punten aandacht verdienen en welke werkpunten er zijn. U krijgt uitleg over (CITO) toetsscores.

Nieuwsbrief
Ongeveer eens in de twee weken, meestal op vrijdag, ontvangt u een nieuwsbrief. De nieuwsbrief houdt u op de hoogte van de activiteiten op school.

Gezamenlijke kerstvieringen
Ieder jaar wordt er een gezamenlijke kerstviering georganiseerd. U ontvangt een uitnodiging.

beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan