Mail ons

Beknopte informatie

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Beknopte informatie

Schooltijden
maandag, dinsdag en donderdag:  
08.30 uur – 14.30 uur

woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur (woensdagmiddag dus geen school)

vrijdag:
groep B t/m E: 08.30 uur - 11.30 uur (vrijdagmiddag dus geen school)
groep I t/m P: 08.30 uur - 14.30 uur    

Ziekteverlof
Is uw zoon of dochter ziek? Belt u ons dan vóór schooltijd even op. Bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Als uw kind met de taxi of de bus naar school komt, wilt u dan ook het betrokken vervoersbedrijf bellen? En ook wanneer uw kind weer beter is?
 
Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje.
 
Vakantierooster 2017/2018
Astervakantie   14 oktober t/m 22 oktober 2017
Kerstvakantie   23 december 2017 t/m 7 januari 2018
Krokusvakantie   24 februari t/m 4 maart 2018
Pasen   30 maart t/m 2 april 2018
Tulpvakantie   27 april t/m 13 mei 2018
Pinksteren   21 mei 2018
Zomervakantie   14  juli t/m 26 augustus 2018
 
Studiedagen
In het schooljaar zijn enkele vrije dagen / dagdelen gepland. Deze zullen door de leden van het schoolteam worden gebruikt voor het volgen van nascholing. Nog niet alle studiedagen zijn bekend.
 
Extra verlof
Er geldt een wettelijke plicht voor alle ouders om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Leerlingen moeten op schooldagen altijd op school zijn (of andere bij de school horende activiteiten volgen zoals bijvoorbeeld een sportdag of het schoolkamp). Een leerling kan alleen in bijzondere situaties extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familieleden, een verhuizing, een jubileum van ouders of grootouders. Een verzoek om extra verlof dient u vooraf in bij de leerkracht of unitleider.

Geen extra vakantie
Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met één of meer dagdelen is niet toegestaan.

Vakantie buiten de schoolvakantie om
De wetgever gaat er vanuit dat een gezin één keer per jaar in gezinsverband met vakantie moet kunnen gaan. Soms is het door het beroep van één van de ouders echter onmogelijk om binnen de schoolvakantie vrij te krijgen. In dit geval kunt u extra verlof aanvragen. Het formulier hiervoor kunt u bij de leerkracht van uw kind krijgen.
 
In uitzonderlijke gevallen kan ook extra verlof voor periodes langer dan tien schooldagen worden verleend. Dit moet u dan niet bij de directeur van de school, maar bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont aanvragen.

Vrije dagen onderbouw
Alléén de groepen B t/m E hebben nog 4 vrije vrijdagen extra.
Op grond van de regelgeving geldt dat deze groepen minder lesuren hebben dan de overige groepen.

De vrije dagen onderbouw (B t/m E) voor dit schooljaar zijn:
2017: 13 oktober en 22 december
2018: 23 februari en 13 juli

Ziekte van een leerkracht
Als er een leerkracht ziek is, wordt in eerste instantie geprobeerd om de lessen door een collega op te laten vangen. Soms is dat echt niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er meerdere leraren ziek zijn. In dat geval vragen we aan de ouders of verzorgers om de leerling die dag thuis te houden. Als dat niet mogelijk is, wordt die leerling in een andere groep opgevangen.

Aanmelden
Als u plaatsing op een school voor sbo overweegt, moet u de leerling (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmelden bij het Apeldoornse Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO. Het MDO vraagt een dossier op, beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna kan de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring beslissen of een kind een plek op het SBO nodig heeft. Zo ja, dan kunt u contact opnemen met een intern begeleider van De Prinsenhof.

Vervoer
In bepaalde situaties is vervoer naar school mogelijk met een taxi(bus). Dit is een zaak tussen ouders en de gemeente waar ouders staan ingeschreven.
 
Als u wilt weten of uw kind in aanmerking komt voor schoolvervoer, neemt u dan contact op met uw gemeente: afdeling onderwijs, leerlingenvervoer. Ook voor een eventuele eigen bijdrage en de aanvraag voor vervoer kunt u contact opnemen met uw gemeente.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan