Mail ons

Beknopte informatie

De Prinsenhof
Meester van Hasseltlaan 57
7316 DK Apeldoorn
T  055 - 58 89 889
E info@cso-deprinsenhof.nl

Beknopte informatie

Schooltijden
maandag, dinsdag en donderdag:  
08.30 uur – 14.30 uur

woensdag:
08.30 uur – 12.15 uur (woensdagmiddag dus geen school)

vrijdag:
groep C t/m E: 08.30 uur - 11.30 uur (vrijdagmiddag dus geen school)
groep I t/m P: 08.30 uur - 14.30 uur    

Ziekteverlof
Is uw zoon of dochter ziek? Belt u ons dan vóór schooltijd even op. Bij voorkeur tussen 8.00 uur en 8.30 uur. Als uw kind met de taxi of de bus naar school komt, wilt u dan ook het betrokken vervoersbedrijf bellen? En ook wanneer uw kind weer beter is?
 
Ook bij doktersbezoek onder schooltijd ontvangen wij graag een briefje of telefoontje.
 
Vakantierooster 2018/2019
Astervakantie   22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie   24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Krokusvakantie   25 februari t/m 1 maart 2019
Pasen   19 april t/m 22 april 2019
Tulpvakantie   29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaartsvakantie   27 mei t/m 31 mei 2019   
Pinksteren  9 en 10 juni 2019
Zomervakantie   22 juli t/m 30 augustus 2019
 
Studiedagen
In het schooljaar zijn enkele vrije dagen / dagdelen gepland. Deze zullen door de leden van het schoolteam worden gebruikt voor het volgen van nascholing. De leerlingen hebben een lesvrije dag op maandag 17 sepember 2018, woensdag 7 november 2018 en dinsdag 29 januari 2019. Op donderdag 4 april 2019 zijn de leerlingen om 12.00 uur vrij. 
 
Extra verlof
Er geldt een wettelijke plicht voor alle ouders om hun kinderen onderwijs te laten volgen. Leerlingen moeten op schooldagen altijd op school zijn (of andere bij de school horende activiteiten volgen zoals bijvoorbeeld een sportdag of het schoolkamp). Een leerling kan alleen in bijzondere situaties extra vrij krijgen. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een huwelijk van naaste familieleden, een verhuizing, een jubileum van ouders of grootouders. Een verzoek om extra verlof dient u vooraf schriftelijk in bij de groepsleerkracht. U kunt hiervoor een formulier vragen bij de administratie van de school. 

Geen extra vakantie
Het verlengen van de vastgestelde schoolvakanties met één of meer dagdelen is niet toegestaan.

Vakantie buiten de schoolvakantie om
De wetgever gaat er vanuit dat een gezin één keer per jaar in gezinsverband op  vakantie moet kunnen gaan. Soms is het door het beroep van één van de ouders echter onmogelijk om binnen de schoolvakantie vrij te krijgen. Als u dit kunt aantonen met een werkgevers-verklaring, kunnen wij maximaal tien extra schooldagen verlof geven.
 
In uitzonderlijke gevallen kan ook extra verlof voor periodes langer dan tien schooldagen worden verleend. Dit moet u dan niet bij de directeur van de school, maar bij de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin u woont aanvragen. Formulieren hiervoor kunt u krijgen bij de groepsleerkracht van uw kind.
 

Vrije dagen onderbouw
Alléén de groepen C t/m E hebben nog 6 vrije vrijdagen extra.
Op grond van de regelgeving geldt dat deze groepen minder lesuren hebben dan de overige groepen.

De vrije dagen onderbouw (C t/m E) voor dit schooljaar zijn:
2018: 19 oktober en 21 december
2019: 22 februari, 26 april, 24 mei en 19 juli

Ziekte van een leerkracht
Als een leerkracht ziek is, wordt in eerste instantie geprobeerd om de lessen door een (vrije) collega te laten verzorgen. Soms is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat er meerdere leraren ziek zijn. Een volgende optie is om de leraar die gewoonlijk de groepsondersteuning verzorgt, de groepslessen te laten overnemen.
Indien dat ook niet mogelijk is vragen we bij uitzondering aan ouders of verzorgers om de leerling die dag thuis te houden. Als dat thuis niet mogelijk is, wordt de leerling in een andere groep opgevangen.

Aanmelden
Als u plaatsing op een school voor SBOoverweegt, moet u de leerling (van 4 tot 13 jaar) eerst aanmelden bij het Multi Disciplinair Overleg (MDO) van het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Het MDO vraagt een dossier op, beoordeelt de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. Daarna kan de Commissie van Afgifte Toelaatbaarheidsverklaring beslissen of een kind een plek op het SBO nodig heeft. Na afgifte van een Toelaatbaarheidsverklaring kunt u contact opnemen met De Prinsenhof.

Vervoer
In bepaalde situaties is vervoer naar school mogelijk met een taxi(bus). Dit is een zaak tussen ouders en de gemeente waar ouders staan ingeschreven.
 
Als u wilt weten of uw kind in aanmerking komt voor schoolvervoer, neemt u dan contact op met uw gemeente: afdeling onderwijs, leerlingenvervoer. Ook voor een eventuele eigen bijdrage en de aanvraag voor vervoer kunt u contact opnemen met uw gemeente.
beknopte informatie
schoolgids
Wij gebruiken cookies om er zeker van te zijn dat u onze website zo goed mogelijk beleeft. Lees meer
OKE! Cookies toestaan